Про школу

В одному із мальовничих куточків прадавнього міста Києва знаходиться спеціалізована школа №16, що має славну історію, давні традиції та сучасні новаторські тенденції в організації навчально-виховного процесу.

У 2009 році школа відзначала своє 70-річчя.

У 1991 отримала статус спеціалізованої з поглибленим вивченням англійської мови.

Мови навчання – українська та англійська.

Забезпечує державну загальноосвітню подготовку з класичним гуманітарним спрямуванням. Дає академічний стандарт у вивченні англійської мови та базовий рівень знань з німецької та французької мов.

Нині в школі навчаються 794 учнів, які наповнюють 29 класів. Серед них:

Всі класи спеціалізовані з поглибленим вивченням англійської мови з першого класу, німецької, французької – з п’ятого класу.

В школі викладаються спецкурси англійською мовою: країнознавство, література Англії та Америки.

Директор школи – Король Микола Петрович. Заслужений працівник освіти, Відмінник освіти України, очолює школу більше 20 років.

Учительский колектив складається із 61 вчителів, з них – 17 вчителів-методистів, 14 – старших вчителів.

Створити всі умови для одержання елітної освіти відповідно до інтересів і уподобань учнів – головний напрямок всієї діяльності педагогичного колективу.

Тому у навчально-виховному процесі застосовуються технології, що використовують особистісний потенціал дитини: проектно-пошуковий метод, інтерактивне навчання, вводяться нові інформаційні технології із застосуванням мультимедійного комплексу, створено локальну мережу всього комп’ютерного комплексу школи, що надало можливість спільної роботи над телекомунікаційними проектами.

У 2007 році наша школа залучена до проекту «Універсал».

Це діагностично-проектувальний комплекс, розроблений на основі інноваційних освітніх технологій, що створені на засадах проектування особистісного розвитку.

Завдяки роботі в проекті «Універсал» проектування навчально-виховного процесу спирається на реальні ситуації, які існують в школі. Особистісно-розвивальний підхід сприяє забезпеченню повноцінного розвитку кожної особистості вихованця стосовно реалізації мети виховання та соціально-культурного розвитку особистості учня.

Діагностично-проектувальний комплекс створений на основі восьми взаємозалежних і взаємодоповнюючих психолого-педагогічних технологій, а саме: діагностика, аналіз, конструювання, програмування, моделювання, планування, творення, реалізація, що створюють, цілісну навчально-виховну систему в загальноосвітньому навчальному закладі.

В ході роботи над проектом проведена психолого-педагогічна діагностика учнів, вчителів, батьків (2 рази на рік), спираючись на результати планується робота школи та кожного окремого класного колективу на семестр. Разом з психологом школи класні керівники мають можливість проаналізувати розвиток кожного учня та психологічний клімат в класі загалом, із запропонованими рекомендаціями щодо подальшої роботи.

Учні школи та їх батьки в індивідуальному порядку можуть дізнатися динаміку розвитку власної особистості в різних сферах життєдіяльності.

Таким чином ми намагаємося створити школу гуманізму, в якій учень з його складним світом думок, почуттів, головною цінністю, суб’єктом життя є центром навчально-виховного процесу.

Наша школа дбає про забезпечення науково-теоретичної, загальнокультурної, гуманітарної підготовки обдарованих дітей, яких в середньому налічується 3-5% у кожному класі. Для них необхідно створювати умови подальшого розвитку і тому основними завданнями програми роботи із здібними дітьми є:

• створити максимально сприятливі умови для інтелектуального та фізичного розвитку обдарованих дітей;

• поетапно впроваджувати новий зміст освіти, прогресивні технології навчання та виховання учнів;

• створити умови для розвитку здібностей дітей адаптовано до соціуму.

Головна мета – розкриття творчого потенціалу особистості учня, створення умов для саморозвитку, самовдосконалення, самореалізації та самовиховання. Призначення програми – цільове управління навчально-виховним процесом і поступовий перехід до нової моделі навчального закладу, змістом якого є взаємини між учнем і вчителем, щоб і учень, і вчитель самостійно здійснювали пошук та знаходили раціональні форми навчання, які допомагали вчителю вдосконалювати свою професійну компетентність, а учню – намагатися самостійно ліквідовувати прогалини у знаннях.

Тому наші учні постійно стають переможцями районних та міських олімпіад, конкурсів наукових робіт МАН, беруть активну участь у різноманітних конкурсах як районних, так і міських. Свої твори ( оповідання, вірші) учні школи друкують на шпальтах газети «Мишутка».

Школа співпрацює за всіма напрямками навчально-виховної роботи з комісією в справах ЮНЕСКО в Україні, Британською Радою, Французьким Культурним Центром, Посольствами Великобританії, Ірану, представництвом ООН в Україні, видавництвами Oxford University Press, Longman, Cambridge University Press.

Спеціалізована школа №16 є однією з Асоційованих шкіл ЮНЕСКО.

Ми беремо участь у міжнародному Проекті асоційованих шкіл, який передбачає утвердження ідеалів миру, прав людини і взаєморозуміння міжнародами через систему освіти. Діяльність шкільного центру ЮНЕСКО звично ввійшла у наше повсякденне життя. Учні беруть участь у міжнародних проектах ЮНЕСКО, всеукраїнських конференціях асоційованих шкіл.