Педагогічний Склад

Вчителі кафедри іноземних мов навчають іншомовному спілкуванню, задовольняючи потреби учнів у здобутті загальної середньої освіти на рівні державних стандартів, враховуючи різнобічний розвиток індивідуальності дитини, розвиток творчих здібностей, здатності до самостійного отримання та застосування знань і навичок. Особливу увагу вчителі приділяють мотивуванню до навчання: використовують різні способи мотивації, створюють доброзичливу атмосферу, застосовують проблемні ситуації з опорою на життєвий досвід та інтереси учнів. Вчителі сприяють ефективній комунікації на уроці під час взаємодії учнів з учителем і учнів між собою, підтримують толерантне ставлення до різних позицій, можливості для висловлювання різних точок зору, стимулюють учнів до виконання творчих завдань. Навчальний процес базується на підґрунті комунікативного, діяльнісного, особистісного та культурологічного підходів.

Станом на 01 січня 2022 на кафедрі працює 17 вчителів англійськоїмови, 3 вчителі німецької мови та 1 вчитель французької мови. Керує кафедрою вчителів іноземних мов заступник директора з навчально-виховної роботи Дядюк Оксана Андріївна.

Кафедра початкової школи об’єднує талановитих, творчих, самовідданих та прогресивних учителів, основний принцип роботи яких полягає в тому, щоб спонукати дитину до самовиховання, до самонавчання, до саморозвитку. Тобто завдання вчителя не робити за дитину, а стимулювати її власну активність, прислухаютися до думки дитини, вчити критично мислити, не боятись висловлювати власну думку та бути відповідальним громадянином. Адже концепція Нової української школи, за якою вже четвертий рік ( з вересня 2018 року) працює початкова школа нашого навчального закладу, передбачає формування ядра знань, на яке будуть накладатись уміння цими знаннями користуватися, а також цінності та навички, що знадобляться випускникам початкової школи у подальшому навчанні.

Склад кафедри: 9 класоводів та 4 вихователя групи продовженого дня. Керує кафедрою заступник директора з навчальної роботи Коломієць Л.П.